Multibygg

Kalmars stora grundskolesatsning

Överblick av Tallhagsskolan
  • År: 2021
  • Projekt: Grundskola
  • Typ: Renovering och ombyggnation
  • Plats: Kvarteret Telemarken, Kalmar

OM BYGGET

Under ett tak har flera skolor slagits samman i en stor skolsatsning och i Linnéuniversitetets gamla lokaler Kalmar Nyckel står nu en helt ny grundskola färdig - Tallhagsskolan! På området finns både förskola, särskola, fritidshem samt mellanstadium och ett högstadium som tar emot ungefär 500 elever. Dessutom ryms bland annat café, skolmatsal, bibliotek och slöjdsalar och fina utemiljöer för alla åldrar.

Den 23:e augusti i år hölls en formell invigning och samma dag togs de första eleverna emot.

film

Foto