Multibygg

Industriell biogasanläggning

Industriell biogasanläggning
  • År: 2023
  • Projekt: Industriell biogasanläggning
  • Typ: Pågående projekt
  • Plats: Mönsterås

Om bygget

Just nu bygger vi en större industriell biogasanläggning med substratbasen i gödsel från närområdet för Biokraft, en nordisk marknadsledande aktör gällande produktion av flytande biogas. Det lokala bolaget Scandinavian biogas Mönsterås ägs tillsammans med lokala lantbrukare.

Anläggningen ska producera flytande biogas motsvarande drygt 120 GWh/år, och utöver flytande biogas produceras även flera fraktioner biogödsel som hjälper lantbrukarna att optimera sina verksamheter.

Anläggningens större tekniska delar levereras av i huvudsak två leverantörer: Efamulti (konsortium mellan Efacec och Multibygg) levererar en turn-key produktionsanläggning för biogasprocessen och Wärtsilä levererar en turn-key anläggning för gasrening och förvätskning av biogasen.

Storlek på anläggningen
– Upp till 300.000 ton substrat kan hanteras årligen
– Flytande biogas på 120 GWh/år motsvarar cirka 12 miljoner liter diesel

Annan fun fact 📍
– Anläggningen behandlar biogödsel och recirkulerar vatten för att minimera förbrukning av färskvatten.
– Allt material som går genom anläggningen passerar ett hygieniseringssteg (pastörisering) för att garantera att eventuell inkommande smitta i substraten inte kan spridas vidare från anläggningen.

Just nu är det förberedande markarbetet igång och efter påsk ska vi börja gjut betongplattor och väggar under och på marken. Framåt sommaren kommer tankar och byggnader börja resas. Provdrift är planerad till sommaren 2024 och första produkt ut från anläggningen är planerad till hösten 2024. Stay tuned!

Foto